Wykorzystując umiejętność świadomego posługiwania się narzędziami klasycznego warsztatu artystycznego opracowała idee urny Lumina.
Szukając technicznych rozwiązań nawiązała współpracę z inżynierem w celu opracowania i wdrożenia do produkcji nowego procesu technologicznego opartego na wtrysku tworzyw z biokompozytu.


Idea 90%
Design 80%
Technologia 70%