Łączy wiedzę i kreatywność z perfekcyjnym posługiwaniem się narzędziami komputerowymi i oprogramowaniem dzięki czemu zdolny jest do tworzenia indywidualnego przekazu artystycznego. Wykorzystując szeroką orientację w zakresie problematyki związanej z technologią wtrysku biologicznych bio-kompozytów nawiązał współpracę z artystą plastykiem w celu stworzenia projeku LUMINA


Idea 90%
Design 50%
Technologia 80%